Akademicki Szpital Kliniczny ul. Borowska we Wrocławiu Budynki A, AP, B, FB, FA, J, J1, K, H, L

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin pod­ło­go­wych (44.800 m²) i okła­dzin ścien­nych (9.300 m²)
Rok reali­za­cji: 2003 - 2010
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Mega­lit, Emi­nent, Gra­nit i okła­dzi­na ścien­na Aqu­arel­le Wall

Możliwość komentowania jest wyłączona.