ALIOR Bank S.A. - 5 oddziałów w południowej Polsce

Mon­taż wykła­dzi­ny dywa­no­wej w płyt­kach (1.360 m²)
Rok reali­za­cji: 2008
Na zdję­ciach: mon­taż wykła­dzi­ny dywa­no­wej w płytkach

Możliwość komentowania jest wyłączona.