Arkady Wrocławskie ul. Powstańców Śl. we Wrocławiu Budynek A i B

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych i PVC, przy­go­to­wa­nie pod­ło­ża pod wykła­dzi­ny, zabez­pie­cze­nie poło­żo­nych wykła­dzin (11.700 m²)
Rok reali­za­cji: 2007
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa Tapi­som 900 Design, Robust i Nordp­fe­il Crono

Możliwość komentowania jest wyłączona.