Bank Zachodni WBK S.A. we Wrocławiu, Nysie, Ostrzeszowie, Opolu, Bolesławcu

Pra­ce remon­to­wo-budow­la­ne, dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (1.600 m²)
Rok reali­za­cji: 2007, 2008, 2010, 2011

Możliwość komentowania jest wyłączona.