Biblioteka Nauk Ścisłych i Technicznych Pl. Grunwaldzki we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (4.800 m²) i dywa­no­wych (1.500 m²)
Rok reali­za­cji: 2012-2013
Na zdję­ciach: wykła­dzina PVC Tar­kett ID Pre­mier Wood, Acczent Excel­len­ce 80 i Topaz oraz wykła­dzi­na dywa­no­wa Extre­ma New

Możliwość komentowania jest wyłączona.