Budynek Biurowy Pl. Strzelecki we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (3.000 m²)
Rok reali­za­cji: 2013, 2014

Możliwość komentowania jest wyłączona.