Budynki Mieszkalne ul. Górnicza we Wrocławiu Klatki 1 - 20

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (4.800 m²) i PVC (3.150 m²)
Rok reali­za­cji: 2005, 2006
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Len­tex Orion i wykła­dzi­na dywa­no­wa Jupiter

Możliwość komentowania jest wyłączona.