Archiwum kategorii: Wieści z branży

Aby uczyć się lepiej

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – roz­wią­za­nia na pod­ło­gi w obiek­tach edukacyjnych.

Opublikowano Wieści z branży | Skomentuj

Aby zdrowieć szybciej i lepiej

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – roz­wią­za­nia na pod­ło­gi w obiek­tach służ­by zdrowia.

Opublikowano Wieści z branży | Skomentuj

Aby poczuć się lepiej

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – roz­wią­za­nia na pod­ło­gi w domach opieki.

Opublikowano Wieści z branży | Skomentuj

Tarkett Sports - Rozwiązania na nawierzchnie sportowe

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – kom­plek­so­we roz­wią­za­nia w dzie­dzi­nie pod­łóg i nawierzch­ni sportowych.

Opublikowano Wieści z branży | Skomentuj

Każda podłoga potrzebuje właściwych akcesoriów

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – kolek­cja akce­so­riów do wykładzin.

Opublikowano Wieści z branży | Skomentuj

Wetroom Concept

Bro­szu­ra fir­my TARKETT – sys­tem roz­wią­zań do pomiesz­czeń mokrych

Opublikowano Wieści z branży | Skomentuj

Wzorowa wykładzina PVC

Arty­kuł z cza­so­pi­sma “Pod­ło­gi i ścia­ny” (nr 9/2007).

Opublikowano Wieści z branży | Skomentuj

Wykładziny prądoprzewodzące w salach operacyjnych

Arty­kuł z cza­so­pi­sma “Pod­ło­gi i ścia­ny” (nr 1-2/2007).

Opublikowano Wieści z branży | Skomentuj