Centrum Biurowo-Usługowe ul. Murarska w Legnicy

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (700 m²) i PVC (115 m²)
Rok reali­za­cji: 2012

Możliwość komentowania jest wyłączona.