Centrum Zarządzania Kryzysowego ul. Strzegomska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (250 m²)
Rok reali­za­cji: 2012

Możliwość komentowania jest wyłączona.