Euro Bank S.A. - 195 oddziałów w całym kraju

Pra­ce remon­to­wo-budow­la­ne, dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych, dosta­wa wycie­ra­czek systemowych
Rok reali­za­cji: 2003 – 2011
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa Mil­li­ken Formwork

Możliwość komentowania jest wyłączona.