Fabryka KINGSPAN w Rawie Mazowieckiej

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (437 m²)
Rok reali­za­cji: 2009
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa Con­dor Graniet

Możliwość komentowania jest wyłączona.