Fabryki w Biskupicach Podgórnych

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (2.327 m²)
Rok reali­za­cji: 2010, 2011

Możliwość komentowania jest wyłączona.