FITNESS ACADEMY w CH KORONA we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin pod­ło­go­wych oraz okła­dzin ścien­nych (1.410 m²)
Rok reali­za­cji: 2011
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Granit

Możliwość komentowania jest wyłączona.