Gazownia ul. Ścinawska w Legnicy

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (44 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Możliwość komentowania jest wyłączona.