HOTEL ul. Mickiewicza w Strzelcach Opolskich

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (166 m²)
Rok reali­za­cji: 2011

Możliwość komentowania jest wyłączona.