HOTEL ul. Przemysłowa w Oleśnicy

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (250 m²)
Rok reali­za­cji: 2010
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa Bal­san Design Con­cept i Bal­san Cen­tau­re 2000

Możliwość komentowania jest wyłączona.