Jednostka Wojskowa ul. Czajkowskiego we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (110 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Możliwość komentowania jest wyłączona.