Kancelaria Prawna ul. Kampinoska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (120 m²)
Rok reali­za­cji: 2008
Na zdję­ciach: mon­taż wykła­dzi­ny dywa­no­wej na schodach

Możliwość komentowania jest wyłączona.