Katolickie Przedszkole Niepubliczne „Ochronka” ul. Zagony we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (684 m²)
Rok reali­za­cji: 2017
Na zdję­ciach: wykła­dzina PVC Tar­kett Gra­nit i Eminent

Możliwość komentowania jest wyłączona.