Klub Fun ul. Szewska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (150 m²)
Rok reali­za­cji: 2005

Możliwość komentowania jest wyłączona.