LOOPYS WORLD Rodzinne Centrum Zabaw w Bielanach Wrocławskich

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (644 m²)
Rok reali­za­cji: 2011
Na zdję­ciach: wykła­dzina Len­tex Flexar

Możliwość komentowania jest wyłączona.