Milickie Stowarzyszenie Dzieci i Osób Niepełnosprawnych ul. Kopernika w Miliczu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (1.060 m²)
Rok reali­za­cji: 2011

Możliwość komentowania jest wyłączona.