Narodowe Forum Muzyki Pl. Wolności we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (2.700 m²)
Rok reali­za­cji: 2004-2015
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa BALSAN Design Con­cept, Reso­ur­ce i Les Best

Możliwość komentowania jest wyłączona.