Oddział ZUS ul. Pretficza we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (233 m²) i PVC (65 m²)
Rok reali­za­cji: 2010

Możliwość komentowania jest wyłączona.