Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna ul. Łowiecka we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (110 m²)
Rok reali­za­cji: 2005, 2006
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Optima

Możliwość komentowania jest wyłączona.