Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Dolnośląskiej Farmacji ul. Borowska we Wrocławiu Budynki A i B

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (6.000 m²) i dywa­no­wych (670 m²)
Rok reali­za­cji: 2011
Na zdję­ciach: wykła­dzina PVC Tar­kett Gra­nit i wykła­dzi­na dywa­no­wa HEKTOR

Możliwość komentowania jest wyłączona.