PCC Rokita S.A. w Brzegu Dolnym

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (350 m²) i dywa­no­wych (125 m²)
Rok reali­za­cji: 2006, 2007, 2008

Możliwość komentowania jest wyłączona.