PF Jelfa S.A. ul. W. Pola w Jeleniej Górze

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (1.075 m²)
Rok reali­za­cji: 2004, 2005

Możliwość komentowania jest wyłączona.