Politechnika Wrocławska

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (85 m²) i PVC (980 m²)
Rok reali­za­cji: 2004, 2008-2010
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Optima

Możliwość komentowania jest wyłączona.