POLTEGOR ul. Powstańców Śl. we Wrocławiu

Mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych w sie­dzi­bie Żagiel S.A. (400 m²)
Rok reali­za­cji: 2005

Możliwość komentowania jest wyłączona.