Prudnickie Centrum Medyczne ul. Szpitalna w Prudniku

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (362 m²)
Rok reali­za­cji: 2009
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Len­tex Flexar

Możliwość komentowania jest wyłączona.