Salon sprzedaży DIALOG w Arkadach Wrocławskich

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (134 m²) i PVC (113 m²)
Rok reali­za­cji: 2009
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa Bur­ma­tex Late­ral i wykła­dzi­na PVC Expo­na Wood

Możliwość komentowania jest wyłączona.