SILVER TOWER CENTER Pl. Konstytucji 3-ego Maja we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (6.190 m²) i PVC (482 m²)
Rok reali­za­cji: 2014, 2015, 2016
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa BALSAN Pilote

Możliwość komentowania jest wyłączona.