Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (427 m²) i PVC (4.363 m²)
Rok reali­za­cji: 2009
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Gra­nit i wykła­dzi­na dywa­no­wa Bal­san Cen­tau­re 2000

Możliwość komentowania jest wyłączona.