Szkoła Podstawowa Nr 109 ul. Inżynierska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (509 m²)
Rok reali­za­cji: 2010, 2011

Możliwość komentowania jest wyłączona.