Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Gomółki w Głogowie

Mon­taż wykła­dzin PVC (615 m²)
Rok reali­za­cji: 2008
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Megalit

Możliwość komentowania jest wyłączona.