Szkoła Podstawowa Nr 47 ul. Januszowicka we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (2.528 m²) i wyko­na­nie posadz­ki w sali spor­to­wej (648 m²)
Rok reali­za­cji: 2012-2013
Na zdję­ciach: wykła­dzina Tar­kett Linosport

Możliwość komentowania jest wyłączona.