Szpital Specjalistyczny im. Falkiewicza ul. Warszawska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (350 m²)
Rok reali­za­cji: 2009, 2010

Możliwość komentowania jest wyłączona.