T.B.S. Leśnica ul. Dolnobrzeska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (1.076 m²) i PVC (650 m²)
Rok reali­za­cji: 2009
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Len­tex Bonus i wykła­dzi­na dywa­no­wa Bal­ta Rapid

Możliwość komentowania jest wyłączona.