Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (2.200 m²)
Rok reali­za­cji: 2012
Na zdję­ciach: wykła­dzina dywa­no­wa BALSAN Signa­tu­re, Tor­sa­de oraz Arm­strong Strong

Możliwość komentowania jest wyłączona.