Urząd Miejski ul. Zapolska we Wrocławiu

Mon­taż wykła­dzin PVC (955 m²)
Rok reali­za­cji: 2007

Możliwość komentowania jest wyłączona.