VERTEX ul. Opolska w Siechnicach

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (186 m²) i wykła­dzin dywa­no­wych (173 m²)
Rok reali­za­cji: 2007

Możliwość komentowania jest wyłączona.