Wielofunkcyjny Obiekt Użyteczności Publicznej w Bielanach Wrocławskich

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzi­ny lino­leum (706 m²) i wykła­dzi­ny poli­ure­ta­no­wej (238 m²)
Rok reali­za­cji: 2008
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na Tar­kett Lino­leum XF

Możliwość komentowania jest wyłączona.