Wielospecjalistyczny Szpital ul. Lubańska w Zgorzelcu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (2.473 m²)
Rok reali­za­cji: 2014-2015

Możliwość komentowania jest wyłączona.