Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Kamieńskiego we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (1.960 m²)
Rok reali­za­cji: 2004, 2006, 2014, 2015
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC ALTRO Supre­ma II

Możliwość komentowania jest wyłączona.