Wojskowy Szpital Kliniczny ul. Weigla we Wrocławiu

Pra­ce remon­to­wo-budow­la­ne, dosta­wa i mon­taż wykła­dzin pod­ło­go­wych (1.250 m²) i okła­dzin ścien­nych (150 m²)
Rok reali­za­cji: 2005, 2006, 2007
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Tar­kett Optima

Możliwość komentowania jest wyłączona.