WOMAK Plac Powstańców Śląskich we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin dywa­no­wych (277 m²) i PVC (39 m²)
Rok reali­za­cji: 2011
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na dywa­no­wa Bal­san Linea

Możliwość komentowania jest wyłączona.