Wyższa Szkoła Zarządzania i Finansów ul. Łąkowa we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (400 m²)
Rok reali­za­cji: 2008, 2009
Na zdję­ciach: wykła­dzi­na PVC Gam­rat Nor­ma 43

Możliwość komentowania jest wyłączona.