Zarząd Dróg i Komunikacji ul. Krakowska we Wrocławiu

Dosta­wa i mon­taż wykła­dzin PVC (150 m²)
Rok reali­za­cji: 2005

Możliwość komentowania jest wyłączona.